Mogens

Mogens Lerbech Jensen (født 1945) er uddannet lærer og cand. pæd. i geografi og forfatter til lang række geografibøger og artikler om geografi. Derudover har Mogens Lerbech Jensen været fagkonsulent i geografi for UVM, medlem af opgavekommisionen for skriftlige prøver i geografi 2015 og taget del i adskillige udvalgs- og kommisionsarbejder vedr. naturfag.