Din gamle geografiportal lukker 1. august 2019

Geografifokus lukker 1. august 2019.

Det betyder, at dine elever fra skoleåret 1. august 2019 ikke længere kan arbejde i Geografifokus, men skal bruge den nye Geografiportal.

Indtil da kan du bruge hele Geografifokus, men vær opmærksom på, at filer og opgaver forsvinder, når Geografifokus lukker.

Geografi Lukker

OM GEOGRAFIFOKUS

VORES FORFATTERE 

Mogens Lerbech Jensen
Uddannet cand. pæd. i geografi, lærer og forfatter til en lang række artikler om geografi og geografibøger bl.a. Ind i geografien, Klimaforandringer samt Onlineprøver.

Mogens Lerbech Jensen har bl.a. været ekstern lektor ved Geografisk Institut og undervist på Zahles seminarium og UCSJ sideløbende med en stilling som Ungdomsskoleleder siden 1994.

Derudover har Mogens Lerbech Jensen været fagkonsulent i geografi for UVM, medlem af opgavekommisionen for skriftlige prøver i geografi 2015 og taget del i adskillige udvalgs- og kommisionsarbejder vedr. naturfag. 

Rasmus Enemark                                             Bach.Scient.Pol fra Københavns Universitet.

Lærer fra KDAS med linjefag i geografi, natur/teknik, samfundsfag og matematik.

Afdelingsleder på Roskilde Ungdomsskole.

 

Generelt

Geografifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Geografifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Geografifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på portalforsiden for Geografifokus kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Vi arbejder løbende med at opdatere materialet. Derfor vil du kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet.