MAD NOK TIL ALLE - FÆLLESFAGLIGT FORLØB

Er der mad nok til alle?

Forløbet 'Mad nok til alle', dækker det fællesfaglige fokusområde 'Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår', med fokus på, hvordan fødevaremangel i verden kan afhjælpes vha teknologi i bred forstand.

Der arbejdes med: 

  • Opbevaring, fødevaresikkerhed og madspild
  • Spisevaner
  • Landbrugsteknologi
  • Kemisk modificerede fødevarer
  • Designerorganismer 

VELKOMMEN TIL GEOGRAFIFOKUS

Geografifokus er for dig, der vil have et stærkt digitalt læremiddel skræddersyet til geografi. Her er inspirerende forløb med faglige tekster og interaktive opgaver - og en masse praktiske aktiviteter væk fra skærmen.

Geografifokuser en del af Fokus-portalerne, som også dækker Biologifokus og Fysik-kemifokus.

Portalerne er særdeles velegnede til fællesfaglig undervisning, og ud over de fagfaglige forløb, indeholder Geografifokus, Biologifokus og Fysik-kemifokus i alt 8 fællesfaglige forløb. 
Læs mere om de fællesfaglige forløb.

3 Fag 03 Geo Mskygge 1880

Biologi Fysik/Kemi


Geografifokus Årsplan 7 8 Og 9

Størrelse: 132 KB - .docx

Download

Geografifokus Forloebsoversigt

Størrelse: 30 KB - .docx

Download

OM GEOGRAFIFOKUS

VORES FORFATTERE 

Mogens Lerbech Jensen
Uddannet cand. pæd. i geografi og er forfatter til en lang række geografibøger og artikler om geografi.

Rasmus Enemark
Læreruddannet med linjefag i geografi.
Underviser i på Sct. Jørgens Skole i Roskilde.

Generelt

Geografifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Geografifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Geografifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på portalforsiden for Geografifokus kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Vi arbejder løbende med at opdatere materialet. Derfor vil du kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet.