Efterårsstorme blæser Danmark omkuld

I løbet af efteråret rammes Danmark ofte af voldsomme storme, der blæser tage af bygninger, vælter træer og gør det farligt at bevæge sig udenfor.

Men hvordan kan det egentlig være, at det blæser så meget om efteråret? Og hvad er det egentlig lige der sker, når det blæser?  

Du kan lære mere om efterårsstorme her, og fordybde dig i vind og vejr i forløbet om vejret.

11 Gjellerupmetalcountry Wikimedia Commons Dallaz Storm I Aarhus 644X454

VELKOMMEN TIL GEOGRAFIFOKUS

Geografifokus er for dig, der vil have et stærkt digitalt læremiddel skræddersyet til geografi. Her er inspirerende forløb med faglige tekster og interaktive opgaver - og en masse praktiske aktiviteter væk fra skærmen.

Geografifokuser en del af Fokus-portalerne, som også dækker Biologifokus og Fysik-kemifokus.

Portalerne er særdeles velegnede til fællesfaglig undervisning, og ud over de fagfaglige forløb, indeholder Geografifokus, Biologifokus og Fysik-kemifokus i alt 8 fællesfaglige forløb. 
Læs mere om de fællesfaglige forløb.

3 Fag 03 Geo Mskygge 1880

Biologi Fysik/Kemi


Årsplan

Størrelse: 429 KB - .pdf

Download

Forloebsoversigt

Størrelse: 182 KB - .pdf

Download

OM GEOGRAFIFOKUS

VORES FORFATTERE 

Mogens Lerbech Jensen
Uddannet cand. pæd. i geografi og er forfatter til en lang række geografibøger og artikler om geografi.

Rasmus Enemark
Læreruddannet med linjefag i geografi.
Underviser i på Sct. Jørgens Skole i Roskilde.

Generelt

Geografifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Geografifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Geografifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på portalforsiden for Geografifokus kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Vi arbejder løbende med at opdatere materialet. Derfor vil du kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet.