Istid

Det er vinter og iskoldt udenfor, men det har faktisk været meget koldere.

Danmark og områderne omkring Danmark har været gennem enorme ændringer. Store dele har været dækket af hav, og Danmark har været landfast med England. 

Men hvorfor var Danmark egentlig det? Og hvorfor er det ikke mere? 

I kan få svar på spørgsmålene og lære meget mere om landhævninger og havstigninger i animationen om emnet lige her.

Screendump Til Istidsanimation 1800

VELKOMMEN TIL GEOGRAFIFOKUS

Geografifokus er for dig, der vil have et stærkt digitalt læremiddel skræddersyet til geografi. Her er inspirerende forløb med faglige tekster og interaktive opgaver - og en masse praktiske aktiviteter væk fra skærmen.

Geografifokus er en del af Alineas naturfagsportaler, som også dækker Biologiportalen og Fysik-kemiportalen.

Portalerne er særdeles velegnede til fællesfaglig undervisning, og ud over de fagfaglige forløb, indeholder Geografifokus, Biologifokus og Fysik-kemifokus i alt 8 fællesfaglige forløb og et metodeforløb om naturfaglig kompetence til brug i alle tre fag. 
Læs mere om de fællesfaglige forløb.

3 Fag 03 Geo Mskygge 1880

Biologi Fysik/Kemi


Geografifokus Årsplan 7 8 Og 9 2017 18

Størrelse: 691 KB - .docx

Download

Forloebsoversigt

Størrelse: 182 KB - .pdf

Download

OM GEOGRAFIFOKUS

VORES FORFATTERE 

Mogens Lerbech Jensen
Uddannet cand. pæd. i geografi, lærer og forfatter til en lang række artikler om geografi og geografibøger bl.a. Ind i geografien, Klimaforandringer samt Onlineprøver.

Mogens Lerbech Jensen har bl.a. været ekstern lektor ved Geografisk Institut og undervist på Zahles seminarium og UCSJ sideløbende med en stilling som Ungdomsskoleleder siden 1994.

Derudover har Mogens Lerbech Jensen været fagkonsulent i geografi for UVM, medlem af opgavekommisionen for skriftlige prøver i geografi 2015 og taget del i adskillige udvalgs- og kommisionsarbejder vedr. naturfag. 

Rasmus Enemark                                             Bach.Scient.Pol fra Københavns Universitet.

Lærer fra KDAS med linjefag i geografi, natur/teknik, samfundsfag og matematik.

Afdelingsleder på Roskilde Ungdomsskole.

 

Generelt

Geografifokus er et digitalt undervisningsmateriale, som inddrager de digitale medier på fagets præmisser. Derved kan Geografifokus være med til at opkvalificere undervisningen og inddrage digitale platforme som pc’er, tablets og smartphones.

Geografifokus lever op til Forenklede Fælles Mål, og på portalforsiden for Geografifokus kan du finde overskuelige og lettilgængelige skemaer med 'tegn på læring'. Her kan du også se Forenklede Fælles Mål og læringsmål for de enkelte forløb.

Vi arbejder løbende med at opdatere materialet. Derfor vil du kunne opleve, at der sker ændringer i indholdet.